Wysyłanie danych z Alepha do systemu e-usługa OMNIS Biblioteki Narodowej

 

 

 

 

W związku z realizacją przez Bibliotekę Narodową projektu e-usługa OMNIS oraz propozycji wysyłania danych Państwa systemów Aleph do koncentratora metadanych BN, przygotowaliśmy rozwiązanie opierajace się o wbudowany w system Aleph mechanizm publikacji. Dane będą codziennie wysyłane automatycznie do systemu e-usługa OMNIS. Jednocześnie w Państwa instalacjach może zostać włączona usługa RTA pozwalająca systemowi e-usługa OMNIS na dostęp do informacji o zasobie w czasie rzeczywistym.
W formularzu otrzymanym z Biblioteki Narodowej prosimy o wybranie sposobu współpracy: pliki XML i API.
Zainteresowane biblioteki prosimy o kontakt na support@aleph.pl w celu uzyskania dalszych informacji.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dodajemy kilka dodatkowych informacji.
Najczęściej zadawane pytania:

1) Na chwilę obecną nie otrzymaliśmy ze strony BN żadnego formularza ani zapytania w tej sprawie. Czy powinniśmy się spodziewać kontaktu ze strony BN, czy to dotyczy tylko wybranych bibliotek?

Otrzymaliśmy zgłoszenia od kilku bibliotek o otrzymaniu pisma z BN zawierającego 'List Intencyjny’ oraz 'DEKLARACJĘ UDOSTĘPNIANIA DANYCH na potrzeby Projektu e-usługa OMNIS’. W Liście Intencyjnym znajduje się następująca informacja: „W związku z rozpoczęciem prac nad budową Zintegrowanej wyszukiwarki OMNIS, Biblioteka Narodowa zwraca się z prośbą o udostępnienie danych źródłowych z Państwa katalogu (opisów bibliograficznych oraz informacji o dostępnych egzemplarzach).”

Spodziewamy się, że temat dotyczy wszystkich bibliotek, stąd zaproponowaliśmy rozwiązanie dostępne bezpłatnie w każdej instalacji systemu Aleph. Jeżeli takie pismo do Państwa Biblioteki jeszcze nie wpłynęło, prosimy poczekać lub kontaktować się z BN.

2) Czy musimy zgodzić się na przekazywanie danych do BN?

W Deklaracji Biblioteka wyraża zgodę na udostępnienie z katalogu danych w postaci opisów bibliograficznych oraz informacji o dostępnych egzemplarzach na potrzeby Projektu e-usługa OMNIS, realizowanego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Dzięki temu zbiory bibliotek będą lepiej widoczne w internecie, a przy pomocy geolokalizacji użytkownikowi zostanie wskazana najbliższa biblioteka, w której będzie mógł wypożyczyć poszukiwane zbiory. Jako Zespół ALEPH Polska zaproponowaliśmy łatwy do realizacji i dostępny bezpłatnie sposób przekazywania danych, natomiast decyzja, czy z niego skorzystać leży po stronie każdej z bibliotek.

3) Dlaczego do wysyłania danych do e-usługa OMNIS nie zostanie wykorzystany protokół z39.50?

Protokół z39.50 ma zupełnie inne przeznaczenie, służy do wyszukiwania w bazie zewnętrznej w czasie rzeczywistym. Próba wykorzystania z39.50 do pobierania całej bazy mogłaby wpłynąć na wydajność systemu.
W tym przypadku chodzi o pobranie całej bazy do indeksu. Aleph dysponuje mechanizmem publikowania bazy do pliku XML (p_publish_06), który można przekazać na zewnętrzny serwer (scp/sftp) i to rozwiązanie zaproponowaliśmy Bibliotece Narodowej. Ten mechanizm jest dostępny bezpłatnie w każdej instalacji systemu Aleph.

4) Czy mamy coś wykonać poza deklaracją do BN?

Na chwilę obecną wystarczy przekazanie deklaracji do BN. Gdy nastąpi etap realizacji, na życzenie Biblioteki przygotujemy odpowiedni proces publikacji danych i przekazania na serwer wskazany przez BN.

5) Na czym polegałoby wdrożenie i funkcjonowanie RTA (Real Time Availability)?

W formularzu otrzymanym z Biblioteki Narodowej prosimy o wybranie sposobu współpracy: pliki XML i API. Plik XML służy przekazaniu pełnej informacji o zawartości bazy (całość przy pierwszym pobraniu, następnie tylko różnica). API służy realizacji przekazywania informacji o dostępności konkretnych egzemplarzy, wyświetlonych w wynikach. Poprzez API sprawdzana jest dostępność dokładnie na moment wyświetlania wyników. Mechanizm ten wykorzystywany jest przez Primo.