Wdrożenia Primo w Polsce

 1. Politechnika Warszawska
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. Uniwersytet Opolski
 4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 5. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 7. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 8. Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie
 9. Politechnika Białostocka
 10. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 11. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
 12. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
 13. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 14. Politechnika Poznańska
 15. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 16. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna
 17. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
 18. Politechnika Wrocławska
 19. Politechnika Śląska w Gliwicach
 20. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
 21. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 22. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 23. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 24. Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu
 25. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 26. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 27. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
 28. Pomorski Uniwersytet Medyczny
 29. Książnica Pomorska w Szczecinie
 30. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 31. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu