Wdrożenia Alepha w Polsce

 1. Biblioteka Sejmowa
 2. Politechnika Białostocka
 3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 4. Uniwersytet w Białymstoku
 5. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 6. Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie
 7. Szkoła Główna Handlowa
 8. Centralna Biblioteka Statystyczna
 9. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna
 10. Żydowski Instytut Historyczny
 11. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 12. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 13. Politechnika Warszawska
 14. Centralna Biblioteka Rolnicza
 15. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 16. Książnica Pomorska
 17. Pomorski Uniwersytet Medyczny
 18. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 19. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 20. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 21. Politechnika Wrocławska
 22. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu
 23. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
 24. Instytut Techniki Budowlanej
 25. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 26. Biblioteka Rządowa
 27. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
 28. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 29. Narodowy Bank Polski
 30. Państwowy Instytut Geologiczny
 31. Uniwersytet SWPS
 32. Uniwersytet Opolski
 33. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
 34. Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 35. Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ
 36. Akademia Morska w Szczecinie
 37. Sąd Najwyższy
 38. Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela
 39. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 40. Politechnika Rzeszowska
 41. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 42. Wojskowa Akademia Techniczna