Szkolenia dla bibliotekarzy systemowych i administratorów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, organizujemy w marcu odpłatne szkolenia dla bibliotekarzy systemowych i dla administratorów systemu Aleph. Szkolenia adresowane są do nowych pracowników bibliotek pracujących w systemie Aleph, ale także do osób pragnących odświeżyć swoje wiadomości. Po ukończeniu szkolenia uczestnikom wydane zostaną odpowiednie certyfikaty.

Terminy szkoleń :
3-4 marca – szkolenie dla bibliotekarzy systemowych (prowadząca: pani Iwona Sikora)
5-6 marca – szkolenie dla administratorów (prowadzący: pan Michał Marchliński)

Szkolenia odbędą w Centrum Szkoleniowym Pankiewicza w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, II piętro. Koszt uczestnictwa w każdym ze szkoleń to 1000 zł netto (1230 zł brutto) od osoby. Cena obejmuje szkolenie z przerwami kawowymi i obiadami, nie obejmuje ewentualnych noclegów, które uczestnicy muszą zorganizować sobie we własnym zakresie.

Ramowy plan każdego ze szkoleń:

dzień 1:
10.00-13.00 szkolenie
13.00-14.00 obiad
14.00-17.00 szkolenie

dzień 2:
9.00-13.00 szkolenie
13.00-14.00 obiad
14.00-16.00 szkolenie

Pozostałe przerwy będą ustalane na bieżąco.

Wolne miejsca na szkoleniach zostały już wyczerpane, w sprawie zapisania się na listę rezerwową prosimy o kontakt z panem Janem Dziubeckim (j.dziubecki@aleph.pl).