Szkolenia dla bibliotekarzy systemowych i administratorów – kolejna edycja

W związku z dużym zainteresowaniem, w marcu tego roku ponownie organizujemy odpłatne szkolenia dla bibliotekarzy systemowych i dla administratorów systemu Aleph. Szkolenia adresowane są do nowych pracowników bibliotek pracujących w systemie Aleph, ale także do osób pragnących odświeżyć swoje wiadomości. Tegoroczne szkolenia w głównej mierze będą powtarzały program szkoleń sprzed roku, tak więc zachęcamy do udziału w nich szczególnie osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach w marcu 2015. Osoby, które rok temu w szkoleniach brały udział również są mile widziane, jeśli chcą powtórzyć omawiany materiał. Po ukończeniu szkolenia uczestnikom wydane zostaną odpowiednie certyfikaty.
Terminy szkoleń :
8-9 marca – szkolenie dla bibliotekarzy systemowych (prowadząca: pani Iwona Sikora)
10-11 marca – szkolenie dla administratorów (prowadzący: pan Michał Marchliński)
Szkolenia odbędą w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ulicy Koszykowej 26/28 w Warszawie. Koszt uczestnictwa w każdym ze szkoleń to 1000 zł netto (1230 zł brutto) od osoby. Cena obejmuje szkolenie z przerwami kawowymi i obiadami, nie obejmuje ewentualnych noclegów, które uczestnicy muszą zorganizować sobie we własnym zakresie.
Jednocześnie z przykrością musimy poinformować, że zgodnie z interpretacją otrzymaną przez nas od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, usługi szkoleniowe jakie prowadzimy nie mogą być opodatkowane stawką zwolnioną VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli pracodawca (biblioteka) w całości finansuje udział w nich swoich pracowników ze środków publicznych. Na wystawianych przez nas fakturach za te szkolenia zmuszeni jesteśmy stosować 23% stawkę VAT.
Ramowy plan każdego ze szkoleń:
Dzień 1:
10.00-13.00 szkolenie
13.00-14.00 obiad
14.00-17.00 szkolenie
Dzień 2:
9.00-13.00 szkolenie
13.00-14.00 obiad
14.00-16.00 szkolenie
Pozostałe przerwy będą ustalane na bieżąco.
Rejestracja: LINK
Program szkolenia dla bibliotekarzy systemowych (8-9 marca):
I Wstęp
1.  Obowiązki i kompetencje Bibliotekarza Systemowego:
• zarządzanie procesami;
• konfiguracja;
2. Dokumentacja:
• ekrany i okna pomocy;
• knowledge.exlibrisgroup.com
3. Struktura systemu Aleph500:
• baza danych w Oracle;
• instalacja na serwerze;
• programy dla użytkownika;
4. Typy bibliotek i rekordów:
• rodzaje bibliotek;
• rodzaje rekordów;
5. System katalogów:
• system plików /exlibris/aleph;
• drzewo u22_1/bibnn;
• typowe podkatalogi u22_1/bibnn;
• polecenie dlib;
• funkcje util;
II.  Pocesy
1. Rodzaje procesów:
• działające stale podczas pracy;
• jednorazowe: funkcje specjalne;
2.  Procesy działające stale podczas pracy
• procesy serwerów;
• zarządzanie procesami
• monitorowanie przebiegu – kroniki;
3. Procesy jednorazowe – funkcje wsadowe
• przebudowy/pakowanie/restarty;
• funkcje raportujące;
• funkcje raportujące i zmieniające dane;
• funkcje typu *manage*;
• uruchamianie;
• kolejka wsadowa;
• monitorowanie przebiegu;
III. Konfiguracja
1.  Konfiguracja systemu – tablice ALEPH na serwerze:
• zestaw tablic konfiguracyjnych;
• nazwy tablic;
• budowa i zawartość;
• metody edycji;
2. Konfiguracja – przykłady baza ADM:
• konfiguracja zamówień/rewersów;
• konfiguracja;
• polityka udostępniania;
3. Konfiguracja – przykłady baza BIB/KHW:
• ładowanie rekordów;
• skrócony rekord bibliograficzny;
• konfiguracja powiązań bib-khw;
• konfiguracja wyświetlania;
• konfiguracja indeksowania:
• bramka z39.50;
4. Konfiguracja uzupełniająca – indywidualizacja stacji roboczej:
• pliki <moduł>.ini w instalacji klienta GUI;
• przykład: circ.ini;
IV. Drukowanie
1. Mechanizm drukowania;
2. Metody generowania wydruku;
3. Formularze wydruku:
• ustawienia;
4. Wysyłanie wydruku z serwera na:
• Drukarz;
• pliki tymczasowe xml i html;
• generowanie i formatowanie wydruku;
5.  Wysyłanie pocztą elektroniczną:
• form-print-method;
• plik źródłowy xml;
• – forma listu e-mail;
• – archiwizacja listów;
• – autoryzacja i szyfrowanie;
6. Wydruki online w GUI:
• circ/tab/print.ini:
V. Inne
1. Uprawnienia
• funkcja zarządzania uprawnieniami
• konfiguracja funkcji;
Program szkolenia dla administratorów (10-11 marca):
I.  Aleph zaawansowana konfiguracja systemu
– Klucz sesji w Cookie
– Aleph – WCAG 2.0
– Blokowanie robotów
– Ograniczenie dostępu do usług Aleph-a
– Katalog Aleph w Google
– Aleph www przez https://
– Apache na porcie > 1024
– Aleph w LAN, WAN, DMZ
– Aleph 22 własne procedury
– Oracle bieżące utrzymanie bazy danych
– Aleph SSO, LDAP, PDS
– ALEPH API
– Aleph wirtualizacja
– pytania i odpowiedzi.
II.  Aleph v22 kopia bezpieczeństwa systemu 
– backup tradycyjny
– backup oparty o snapshoty LVM
– zaawansowana konfiguracja
– pytania i odpowiedzi.
 
III. Klient GUI
– lokalizowanie przyczyn nieprawidłowego działania klienta GUI
– konfiguracja wydruków po stronie GUI (java saxon xml xsl)
IV. Primo „nowy OPAC” dla Aleph
– OvL, OvP, RTA, SSO
– serwer proxy HAN, SSO
– płatności online.
V. Inne
– nowa polityka dostępu do dokumentacji ExLibris