Szkolenia dla bibliotekarzy systemowych i administratorów Aleph’a

W odpowiedzi na Państwa prośby podejmujemy się organizacji kolejnej edycji otwartego szkolenia dla bibliotekarzy systemowych i dla administratorów systemu Aleph. Szkolenia adresowane są przede wszystkim do nowych pracowników bibliotek pracujących w systemie Aleph, ale także do osób pragnących odświeżyć swoje wiadomości. Po ukończeniu szkolenia uczestnikom wydane zostaną odpowiednie certyfikaty.

Terminy szkoleń (UWAGA, zmiana w stosunku do pierwotnego terminu w październiku):
5-6 listopada 2019 (wt-śr) – dla Bibliotekarzy Systemowych (prowadząca: pani Iwona Sikora)
7-8 listopada 2019 (czw-pt) – dla Administratorów (prowadzący: pan Michał Marchliński)

Szkolenia odbędą się w Warszawie, w Centrum Szkoleniowym Wspólna, ul. Wspólna 56,
Sala numer 5, Lofoten.

Przy sali będzie dostępny poczęstunek, kawa i herbata. Obiad zostanie podany w pobliskiej restauracji.

Koszt uczestnictwa w każdym ze szkoleń to 600 zł netto (738 zł brutto) od osoby, zatem w przypadku udziału w obu szkoleniach 1200zł netto / 1476zł brutto.

Cena obejmuje szkolenie z przerwami kawowymi i obiadami, nie obejmuje ewentualnych noclegów, które uczestnicy muszą zorganizować we własnym zakresie.

Jednocześnie z przykrością musimy poinformować, że zgodnie z interpretacją otrzymaną przez nas od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, usługi szkoleniowe jakie prowadzimy nie mogą być opodatkowane stawką zwolnioną VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, nawet jeśli pracodawca (biblioteka) w całości finansuje udział w nich swoich pracowników ze środków publicznych. Na wystawianych przez nas fakturach za te szkolenia zmuszeni jesteśmy stosować 23% stawkę VAT.

Prosimy o rejestrowanie udziału poprzez formularz (otworzy się na nowej stronie) [aktualizacja 31.10.2019 – rejestracja zamknięta, dziękujemy za zgłoszenia]

Ramowy plan każdego ze szkoleń:
Dzień 1:
10.00-13.00 szkolenie
13.00-14.00 obiad
14.00-17.00 szkolenie

Dzień 2:
9.00-13.00 szkolenie
13.00-14.00 obiad
14.00-16.00 szkolenie

Pozostałe przerwy będą ustalane na bieżąco.

_______________________________________________________

Program szkolenia dla bibliotekarzy systemowych (5-6 listopada):

I Wstęp
1.  Obowiązki i kompetencje Bibliotekarza Systemowego:
• zarządzanie procesami;
• konfiguracja;
2. Dokumentacja:
• ekrany i okna pomocy;
• knowledge.exlibrisgroup.com
3. Struktura systemu Aleph500:
• baza danych w Oracle;
• instalacja na serwerze;
• programy dla użytkownika;
4. Typy bibliotek i rekordów:
• rodzaje bibliotek;
• rodzaje rekordów;
5. System katalogów:
• system plików /exlibris/aleph;
• drzewo u22_1/bibnn;
• typowe podkatalogi u22_1/bibnn;
• polecenie dlib;
• funkcje util;
II.  Pocesy
1. Rodzaje procesów:
• działające stale podczas pracy;
• jednorazowe: funkcje specjalne;
2.  Procesy działające stale podczas pracy
• procesy serwerów;
• zarządzanie procesami
• monitorowanie przebiegu – kroniki;
3. Procesy jednorazowe – funkcje wsadowe
• przebudowy/pakowanie/restarty;
• funkcje raportujące;
• funkcje raportujące i zmieniające dane;
• funkcje typu *manage*;
• uruchamianie;
• kolejka wsadowa;
• monitorowanie przebiegu;
III. Konfiguracja
1.  Konfiguracja systemu – tablice ALEPH na serwerze:
• zestaw tablic konfiguracyjnych;
• nazwy tablic;
• budowa i zawartość;
• metody edycji;
2. Konfiguracja – przykłady baza ADM:
• konfiguracja zamówień/rewersów;
• konfiguracja;
• polityka udostępniania;
3. Konfiguracja – przykłady baza BIB/KHW:
• ładowanie rekordów;
• skrócony rekord bibliograficzny;
• konfiguracja powiązań bib-khw;
• konfiguracja wyświetlania;
• konfiguracja indeksowania:
• bramka z39.50;
4. Konfiguracja uzupełniająca – indywidualizacja stacji roboczej:
• pliki <moduł>.ini w instalacji klienta GUI;
• przykład: circ.ini;
IV. Drukowanie
1. Mechanizm drukowania;
2. Metody generowania wydruku;
3. Formularze wydruku:
• ustawienia;
4. Wysyłanie wydruku z serwera na:
• Drukarz;
• pliki tymczasowe xml i html;
• generowanie i formatowanie wydruku;
5.  Wysyłanie pocztą elektroniczną:
• form-print-method;
• plik źródłowy xml;
• – forma listu e-mail;
• – archiwizacja listów;
• – autoryzacja i szyfrowanie;
6. Wydruki online w GUI:
• circ/tab/print.ini:
V. Inne
1. Uprawnienia
• funkcja zarządzania uprawnieniami
• konfiguracja funkcji;

 

Program szkolenia dla Administratorów Systemowych (7-8 listopada):

Dzień 1 – Administrowanie systemem ALEPH500
Tematy:
• Serwer Aleph z punktu widzenia systemu operacyjnego Unix
• Zarządzanie konfiguracją globalną
• Zarządzanie bibliotekami
• Główne pliki konfiguracyjne
• Struktura systemu Aleph i bibliotek
• Narzędzia systemowe (kolejki zadań wsadowych i inne)
• Mechanizm licencji
• Pytania i odpowiedzi (ćwiczenia praktyczne)

Dzień 2 – Baza danych Oracle: zarządzanie i narzędzia
Tematy:
• Obiekty bazy danych – fizyczne i logiczne
• Procesy bazy danych
• Util o – zarządzanie Oracle
• Tryb pracy bazy danych z archiwizacją
• Narzędzia systemowe (util a i inne)
• Konfiguracja pakietu kopii bezpieczeństwa
• Pytania i odpowiedzi (ćwiczenia praktyczne)

About the author

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Poprzez tradycje rodzinne od zawsze użytkownik książek i bibliotek. Żonaty, pięcioro dzieci: Tosia, Marianna, Franek, Helena i Felek. Wielbiciel celebrowania życia rodzinnego oraz aktywnego uprawiania sportu: hokej, triathlon, narty, rower, windsurfing i wiele innych. Ostatnio, nawet ku swojemu zaskoczeniu, zafascynowany wędkarstwem spinningowym.