Rosetta

Długoterminowa ochrona zbiorów cyfrowych

Żyjemy w czasach, w których codziennie powstają ogromne ilości materiałów w formie cyfrowej, jako publikacje elektroniczne, pliki multimedialne, strony internetowe, czy blogi. Materiały te stają się podstawą współczesnych kolekcji bibliotek akademickich i narodowych. Dodatkowo, w procesie ciągłego doskonalenia zachowania zbiorów i zwiększania ich dostępności, wiele starszych publikacji zostaje zdigitalizowanych.

Biblioteki narodowe i akademickie na całym świecie, zobowiązane do zachowania w czasie zasobów wiedzy i kultury, szukają wciąż nowych sposobów na skuteczne realizowanie zadania gromadzenia materiałów i ochrony zbiorów. Naprzeciw tym poszukiwaniom wychodzi system Rosetta firmy Ex Libris, który zapewnia skalowalne, bezpieczne i łatwe w zarządzaniu rozwiązanie dla długookresowej ochrony zbiorów cyfrowych.

Wyzwanie długookresowej ochrony
  • Skala: Współczesne kolekcje biblioteczne zawierają wielomilionowe zasoby cyfrowe, co związane jest z olbrzymim, w ostatniej dekadzie, wzrostem ilości materiałów tworzonych w formie cyfrowej oraz zdigitalizowanych dokumentów. Składają się na nie zdigitalizowane starodruki, czasopisma elektroniczne, materiały audiowizualne i strony internetowe.
  • Cykl życia: Elektroniczne formy publikacji są poddawane ciągłym aktualizacjom, co skutkuje skróceniem cyklu życia informacji (na przykład, nie archiwizowane strony internetowe, mogą zostać trwale utracone). System długookresowej ochrony zbiorów cyfrowych musi zatem posiadać funkcję okresowego ładowania materiałów na dużą skalę, jak również dawać możliwość zarządzania wersjonowaniem treści.
  • Format: Ponieważ obowiązujące formaty dokumentów cyfrowych często się zmieniają, instytucje muszą zapewnić taki sposób zachowania zbiorów cyfrowych, żeby była możliwość ich odtworzenia w przyszłości, nawet w przypadku gdy oryginalna technologia jest już przestarzała.
Rozwiązanie Ex Libris: Łączenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

System Rosetta, dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, umożliwia instytucjom ochronę i zapewnienie dostępu do swoich kolekcji, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

  • Skalowalny: Zbudowana w oparciu o architekturę rozproszoną, która jest w stanie pracować w złożonej konfiguracji serwerów, Rosetta jest w stanie zarządzać kolekcjami cyfrowymi dowolnej wielkości. Rozdzielenie repozytoriów, operacyjnego i trwałego, zapewnia bezpieczeństwo i redundancję, konieczną dla ochrony tych kolekcji.
  • Funkcjonalny: funkcjonalność systemu jest w stanie zaspokoić potrzeby instytucji, która na bieżąco otrzymuje ogromne ilości zbiorów cyfrowych. Wsadowe wgrywanie materiałów, obszary robocze (przygotowania) i możliwość określania hierarchiczności dla modułu depozytu, pozwalają użytkownikom efektywnie zarządzać procesem dodawania nowych materiałów.
  • Elastyczny: Wygodne opcje konfiguracji systemu Rosetta pozwalają każdej instytucji dopasować ustawienia do swoich unikalnych wymagań, a tam gdzie to konieczne, dostosować się do wytycznych odpowiednich przepisów.
  • Oparty na standardach: System Rosetta oparty jest na modelu Open Archival Information System (OAIS) oraz spełnia wymagania Trusted Digital Repository (TDR), dzięki czemu zapewnia infrastrukturę i technologię niezbędną do ochrony i udostępniania kolekcji znajdujących się w zasobach instytucji.
  • Dostępny: Zachowane cyfrowo zasoby są prezentowane użytkownikowi końcowemu poprzez odpowiednie aplikacje dla różnych typów formatów (będące częścią systemu Rosetta bądź pochodzące od innych dostawców). Wbudowane możliwości integracji pozwalają na wykorzystanie w procesie wyszukiwania i udostępniania systemów typu Discovery and Delivery, jak np. Primo® firmy Ex Libris, z zachowaniem ograniczeń dostępu do konkretnych zbiorów.

Tego produktu używają m.in.:

Pobierz broszurę informacyjną:

Najnowsze powiązane wiadomości:

Konferencja Polskiej Grupy Użytkowników PolAleph
12 października 2016
Otwarta dokumentacja techniczna
26 kwietnia 2016
Ex Libris częścią grupy ProQuest
8 stycznia 2016
Medal dla Aleph Polska od Politechniki Warszawskiej
28 maja 2015
Spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci Sławki Dziubeckiej
6 maja 2015