Kontakt

Aleph Polska Sp. z o. o.
ul. Ludwika Mierosławskiego 11a
01-527 Warszawa
Polska

Telefon: (+48) 22 839 83 18

Adres dla zgłoszeń serwisowych: support(at)aleph.pl
Adres do sekretariatu: biuro(at)aleph.pl

ALEPH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000003808, NIP: 526-25-21-903
Kapitał zakładowy: 50.000zł

Kontakt do naszego Zespołu:

Maciej Dziubecki
Prezes Zarządu
tel. kom. +48 695 41 66 99
m.dziubecki(at)aleph.pl

Dominik Łuszczyński
Dyrektor ds. Rozwoju Rynku
tel. kom. +48 533 330 399
dominik.luszczynski(at)clarivate.com

Iwona Sikora
Starszy Specjalista ds. Wsparcia
tel. kom. +48 603 08 92 19
i.sikora(at)aleph.pl

Paweł Przytuła
Starszy Specjalista ds. Wdrożeń
tel. kom. +48 601 68 19 99
pawel.przytula(at)clarivate.com


Julia Dziubecka-Krupińska
Koordynator Projektów
julia.dziubecka-krupinska(at)clarivate.com

Aleksander GniotAleksander Gniot
Kierownik Projektu
tel. kom. +48 695 06 70 53
aleksander.gniot(at)clarivate.com

Agata Czarnota – Bajorek
Kierownik Projektu
agata.czarnota-bajorek(at)clarivate.com

 

Małgorzata Jakubowska
Specjalista ds. Wsparcia
tel. kom. +48 501 19 64 77
m.jakubowska(at)aleph.pl

Karolina Malamis
Specjalista ds. Wsparcia
karolina.malamis(at)clarivate.com

 

Joanna Cieloch-Niewiadomska
Specjalista ds. Wsparcia
joanna.cieloch-niewiadomska(at)clarivate.com

 

Olga Konatowska
Specjalista ds. Wdrożeń
olga.konatowska(at)clarivate.com

 

Marta Kańtoch
Specjalista ds. Wdrożeń
marta.kantoch(at)clarivate.com

 

Aneta Fijołek
Specjalista ds. Wdrożeń
aneta.fijolek(at)clarivate.com

 

Agnieszka Chorabik-Białek
Specjalista ds. Wdrożeń
agnieszka.chorabik-bialek(at)clarivate.com

 

Małgorzata Dziubecka
Administracja biura
tel. + 48 22 839 83 18
m.dziubecka(at)aleph.pl