Kontakt

Aleph Polska Sp. z o. o.
ul. Mierosławskiego 11a
Warszawa
Polska
01-527

Telefon: (+48) 22 839 83 18
Faks:: (+48) 22 839 83 18

Adres dla zgłoszeń serwisowych: support(at)aleph.pl
Adres do sekretariatu: biuro(at)aleph.pl

ALEPH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000003808, NIP: 526-25-21-903
Kapitał zakładowy: 50.000zł

Kontakt do naszego Zespołu:

Maciej Dziubecki
Prezes Zarządu
tel. kom. +48 695 41 66 99
m.dziubecki(at)aleph.pl

Michał Marchliński
Dyrektor ds. IT
tel. kom. +48 601 98 55 82
m.marchlinski(at)aleph.pl

Iwona Sikora-Celej
Konsultant – Bibliotekarz Systemowy
tel. kom. +48 603 08 92 19
i.sikora(at)aleph.pl

Paweł Przytuła
Zewnętrzny konsultant ds. migracji i lokalizacji produktów
tel. kom. +48 601 68 19 99
p.przytula(at)aleph.pl

Małgorzata Jakubowska
Konsultant ds. wdrożeń
tel. kom. +48 501 19 64 77
m.jakubowska(at)aleph.pl

Lidia Stolarska
Administracja biura
tel. + 48 22 839 83 18
biuro(at)aleph.pl