Instytucje Unii Europejskiej wybrały Almę

Komisja Europejska podpisała międzyinstytucjonalną umowę ramową na dostawę platformy usług bibliotecznych ExLibris Alma® i rozwiązania do wyszukiwania i uzyskiwania dostępu do dokumentów Ex Libris Primo®. Biblioteki z dziesięciu europejskich instytucji i organów skorzystają na umowie, w tym w biblioteki Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Komitetu Regionów i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Wygaśnięcie w tym roku dotychczasowej umowy dotyczącej systemów bibliotecznych umożliwiło Komisji Europejskiej ocenę sposobów poprawy usług bibliotecznych dla wszystkich użytkowników. Po szeroko zakrojonej procedurze przetargowej Alma i Primo zostały wybrane ze względu na stworzenie możliwości bibliotekarzom zwiększenia efektywności w zarządzaniu zasobami drukowanymi i elektronicznymi oraz dostarczaniu użytkownikom biblioteki skutecznego i dostosowanego do potrzeb mechanizmu wyszukiwania i dotarcia do zasobów.

Theo Duivenvoorde, Kierownik Biblioteki i Centrum e-Zasobów Komisji Europejskiej, powiedział: „Alma dostarczy nam jedno rozwiązanie do zarządzania zasobami drukowanymi i elektronicznymi za sprawą usprawnionych, zautomatyzowanych przepływów pracy. Zaawansowane narzędzia analityczne pomogą nam w zarządzaniu i rozwijaniu kolekcji oraz usprawnieniu dostępności zasobów, a Primo umożliwi użytkownikom efektywne wyszukiwanie zasobów dostępnych w bibliotece i jak poza nią. Architektura oparta na chmurze zapewni, że pozostaniemy na czele z udoskonaleniami i rozwojem systemu, pomagając nam w dalszym dostarczaniu usług najwyższej jakości”.

Umowa dotyczy również Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante w Hiszpanii; Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop) w Salonikach w Grecji; Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w Dublinie w Irlandii; oraz Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) w Wilnie na Litwie.