Głosowanie nad zmianiami w oprogramowaniu

Ex Libris, a ProQuest Company to firma otwarta na współpracę ze społecznością bibliotekarską. Od jakiegoś czasu działa platforma Idea Exchange, na której można zgłaszać pomysły i potrzeby związane z rozwojem poszczególnych produktów. Co ciekawe, można również brać udział w głosowaniu udzielając poparcia innym wnioskom. Najpopularniejsze postulaty Ex Libris zobowiązuje się zrealizować w najbliższym czasie.

Zachęcamy do aktywności! Każdy głos jest istotny!