SFX

SFX OpenURL link resolver łączy zasoby i usługi licencjonowane bądź będące pod kontrolą biblioteki, zapewniając użytkownikom tworzone zależnie od kontekstu linki do dostępnych zasobów i serwisów, zgodnie ze stanem posiadania i polityką danej biblioteki. 

SFX Open URL link solver dostarcza użytkownikom kontekstowo dobrane do danych wyników wyszukiwania linki do szeregu usług oferowanych w danej bibliotece. Usługi te obejmują linki do pełnych tekstów artykułów, do egzemplarza w katalogu bibliotecznym w celu sprawdzenia jego dostępności lub dokonania rezerwacji, preferowanych dostawców drukowanych dokumentów, powiązanych innych źródeł i serwisów internetowych oraz lokalnych repozytoriów. Oparty na OpenURL XML zapewnia integrację funkcjonalności SFX również z innymi serwisami bibliotecznymi, baza czy repozytoriami.

Niezależnie czy zainstalowany na serwerze biblioteki, czy wykorzystywany jako usługa (instalacja na serwerach Ex Libris) SFX zapewnia kompletny zestaw narzędzi do łatwej lokalizacji interfejsu i dostosowania dostępu do zasobów, zapewniając ich aktualność i śledząc ich wykorzystanie.

Wykorzystując obszerną i wszechstronną Bazę Wiedzy o zasobach elektronicznych zawartą w SFX, użytkownicy mogą otrzymać najbardziej aktualne i kompletne treści. Integracja z innymi źródłami informacji, począwszy od katalogu bibliotecznego, pomaga w optymalizowaniu wykorzystania lokalnych zasobów.