MetaLib

Metawyszukiwawczy system firmy Ex Libris umożliwia użytkownikom jednoczesne przeszukiwanie różnorodnych zdalnych zasobów i przeglądanie wyników wyszukiwania w ramach jednego, wygodnego w użyciu interfejsu. Wyniki wyszukiwania są deduplikowane i wyświetlane w pojedynczej liście, uszeregowane wg rankingu relewancji. Tematyczne klastry oraz fasety pozwalają użytkownikom na alternatywne spojrzenie na wynik wyszukiwania, zawężając je do wybranego autora, daty czy tytułu czasopisma. 

Poprzez integrację z serwerem linkującym SFX, MetaLib umożliwia użytkownikom dopełnienie procesu wyszukiwania zapewniając linki do pełnych tekstów i szereg innych propozycji. Na przykład użytkownik może sprawdzić dostępność egzemplarza drukowanego w katalogu bibliotecznym, zamówić usługę dostarczenia drukowanego dokumentu, złożyć zamówienie na wypożyczenie międzybiblioteczne, czy odszukać informacje o wydawcy danego czasopisma elektronicznego. 

Łatwy w konfiguracji i dostosowaniu MetaLib może obsługiwać dodatkowy moduł X-Server, który pozwala osadzić funkcjonalność metawyszukiwania w innych aplikacjach, jak np. systemy obsługi kursów e-learnigowych, strona internetowa biblioteki, czy portal instytucjonalny.

Z interfejsem opartym na standardach, spełniającym międzynarodowe wytyczne Dostępności do Sieci dla osób niepełnosprawnych, pełną obsługą Unicode, MetaLib jest cennym aktywem, który może przynosić konkretne korzyści całej społeczności użytkowników biblioteki dziś, jak i w przyszłości.

System MetaLib ma godnego następcę, którym jest system wyszukiwania i prezentowania zasobów Ex Libris Primo.