Alma

Alma jest działającym w chmurze (cloud computing) systemem bibliotecznym następnej generacji stworzonym przez firmę Ex Libris w ścisłej współpracy na różnych polach z czterema dużymi instytucjami:


  • Boston College – około siedem milionów obiektów; współpracuje głównie przy opracowaniu procesu zarządzania zbiorami cyfrowymi, a także narzędzi do analizy statystyk i generowania raportów
  • Katholieke Universiteit Leuven (w tym sieć LIBIS, w skład której wchodzi 30 organizacji) – około 4 miliony obiektów; współpraca w sieci instytucji – wypracowanie rozwiązań pracy w konsorcjum; zasady zarządzania metadanymi
  • Princeton University Library – około 14 milionów obiektów; współpracuje na polu ustalenia optymalnego procesu (workflow) przy katalogowaniu, a także integracji z systemami instytucji
  • Purdue University Library – około 6,5 miliona obiektów; metadane zbiorów cyfrowych; ustalenie optymalnych procesów związanych z e-badania i interoperacyjnością systemów

Budowa oparta na procesach zamiast typie dokumentu

Co właściwie oznacza zunifikowane zarządzanie zasobami (unified resource management – URM)? Chodzi o system, w którym możemy administrować zasobami – niezależnie od tego, czy mówimy o materiałach tradycyjnych, pierwotnie elektronicznych (born digital) czy zdigitalizowanych.


Należy stawiać to rozwiązanie w kontraście do systemów poprzedniej (lub obecnej) generacji, które koncentrują się na konkretnym typie zasobów, a nie na samych procesach wspólnych dla każdego typu materiałów (jak selekcja, gromadzenie, zarządzanie, udostępnianie czy prezerwacja - długookresowa ochrona zbiorów) .


Więcej możesz dowiedzieć się np. z kursu Alma Classes organizowanego przez firmę Ex Libris.