Aleph

ALEPH 500™ jest wiodącym zintegrowanym systemem bibliotecznym na światowym rynku automatyzacji bibliotek. Wykorzystując aktualne standardy branżowe, pokazuje zaangażowanie firmy Ex Libris w tworzenie efektywnego narzędzia do zarządzania wiedzą, dostarczającego użytkownikom najnowsze, najaktualniejsze informacje szybko, wydajnie i w przyjazny sposób.


  • Elastyczny - umożliwia dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb biblioteki w bardzo szerokim zakresie.
  • Łatwy w użyciu - przyjazny użytkownikom obieg informacji i intuicyjne interfejsy użytkownika zwiększają wydajność czytelników i bibliotekarzy.
  • Skalowalny - opcje rozbudowy i rozwoju umożliwiają bibliotekom i konsorcjom kreować dostosowane do ich specyfiki środowiska pracy.
  • Otwarty - wykorzystując standardy takie jak OpenURL, XML, OAI, LDAP, ISO ILL i RFID produkty Ex Libris oferują najlepsze możliwości współdzielenia zasobów, pełne opcje pracy sieciowej i bezproblemową interakcję z innymi systemami i bazami danych. Oparty na bazie danych Oracle® ALEPH 500 zapewnia pełne wsparcie standardu Unicode, a integrację z systemami innych producentów umożliwia dzięki wykorzystaniu bramki XML, jak również przez standardowe protokoły Z39.50 i ODBC.
  • Wielojęzyczny i wieloalfabetowy - pełne wsparcie Unicode zapewnia obsługę wielokierunkowych i wieloalfabetowych tekstów; można więc bezproblemowo korzystać z interfejsów różnych językach, w tym korzystając z alfabetu cyrylickiego czy hebrajskiego.